Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 februari 2015

30 km/h vid Ekedals- och Kvarnbergsskolan

30-väg

Nu gäller 30 km i timmen dygnet runt på vägarna runt de båda skolorna.

Tidigare har hastigheten varit tidsbegränsad men eftersom det pågår aktiviteter även under kvällstid i Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan är det nu 30 km per timme som gäller på sträckan. Förändringen gäller del av Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen.

Eftersom Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolans elever har lektioner i båda skolorna har antalet gående mellan skolorna ökat markant. Därför har kommunen beslutat om att höja trafiksäkerheten i området.

Fordonsförbud runt Viks skola

Det har även blivit förbjudet att köra bil på området runt Viks skola. Det beror på grund av den trafiksäkerhetsrisk som uppstår då föräldrar kör in på skolan för att lämna sina barn. Hittills har det varit förbjudet att framföra fordon på skolan under vissa tider.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information