Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

07 november 2014

Aktuella vägavstängningar

Gång- och cykelvägen längs med Skärgårdsvägen stängs av från den 6/11 till den 27/11 pga markarbeten.

Gående hänvisas enligt bilden nedan.

Arbetet med Porslinskvarteren har påbörjats och med den utbyggnaden av Gustavsbergs allé. Ledningsdragningar och byggnation av vägar kommer att pågå till hösten 2016. Under tiden kommer en del av gatan att stängas av för arbeten. Gustavsbergsvägen kommer alltid att hållas öppen.

Var ute i god tid

Var observant på förändringar och räkna med att busshållplatsen kan vara flyttad sedan sist. Var ute i god tid och räkna med att ibland få gå lite längre till bussen än vanligt.

Mer information

För ytterligare information, kontakta ansvarig arbetsledare:

Tomas Nogelius
Tel: 0708-314 900

Under byggarbetet i Gustavsberg hänvisas du som gångare enligt denna bild.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar