Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

13 november 2015

Äldreomsorgen i Värmdö får bra betyg

I Socialstyrelsens årliga undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen ligger Värmdö över genomsnittet i Sverige på de flesta punkter. Särskilt Djuröhemmet utmärker sig.

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Undersökningen genomfördes i våras i form av postenkäter riktad till äldre personer som fyllt 65 år och som beviljats bistånd i form av särskilt boende.

Enkäten består av 22 frågor som bland annat rör trivsel, inomhus- och utomhusmiljö, maten på boendet, bemötande, möjlighet att påverka sin dag och allmän nöjdhet med boendet.

Nu har resultatet äntligen kommit, och för Värmdö är det mycket positivt!

Djuröhemmet får toppbetyg på tre frågor

På Djuröhemmet låg svaren över rikets snitt på hela 17 av 22 frågor. Dessutom hade de boende lämnat högsta tänkbara betyg på tre av frågorna, det vill säga 100% av de svarande ansåg att de på Djuröhemmet:

  1. Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov.
  2. Känner sig trygga på sitt äldreboende.
  3. Får bra bemötande från personalen.

Läs hela rapporten

Se hela rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015” länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar