Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

29 mars 2017

Ännu mer öppet på Värmdös bibliotek

Den 3 april är det premiär för Meröppet på Djurö bibliotek. Genom Meröppet kommer biblioteket vara tillgängligt alla dagar i veckan från kl 07-21.

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla som bor i en kommun samt anpassade för användarens behov. Genom Meröppet kommer Värmdöbor över 18 år att kunna använda biblioteket från tidig morgon till sen kväll, alla dagar i veckan. Med sitt lånekort och en pinkod kan låntagaren själv låsa upp och logga in när biblioteket är obemannat.

-Tillgängligheten är en viktig faktor när våra bibliotek anpassas efter besökarens olika behov. Vi tror på att våra besökare tar stort ansvar och är stolta över sitt bibliotek, genom Meröppet kan vi nå nya målgrupper, säger Fredrik Sneibjerg, (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Genom Meröppet så ändras öppettiderna från 35,5 timmar till 98 timmar i veckan. I Sverige finns 54 stycken Meröppna bibliotek. Fyra av dem ligger i Stockholm.

Ett tillgängligt bibliotek

Värmdö kommun har sedan tidigare flera projekt för att tillgängliggöra biblioteket för medborgarna. Bland annat drivs ett projekt tillsammans med skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker och Haninge – Bokbåten. Bokbåten är ett flytande bibliotek som drivs av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med kommunerna.

Ett annat är Rätt och lätt på biblioteket, ett projekt för nyanlända och asylsökande som syftar till att utbudet ska vara lättillgängligt, inbjudande och läsfrämjande. Läs- och litteraturfrämjande projektet Bokcirkla mer på Värmdö bibliotek består av ett antal bokcirkelpåsar med titlar ur Alla tiders klassiker. Syftet är att sprida världslitteraturen.

Fakta Värmdös bibliotek

I Värmdö kommun finns totalt fyra folkbibliotek. Huvudbiblioteket är lokaliserat till Gustavsbergs centrum och områdesbiblioteken är lokaliserade till Hemmesta, Djurö och Ingarö.

Under den formella invigningen kommer besökarna få en möjlighet att prova den nya tekniken. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg klipper band och talar.

Läs mer på varmdo.se/biblioteklänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar