Nyheter

Tyck till

25 november 2015

Årets pedagoger prisades

Årets pedagoger 2015

Årets pedagoger fick ta emot pris på kommunfullmäktiges senaste möte. Dessutom togs beslut om att fortsätta arbetet vid Strandvik.

Årets pedagoger prisades på kommunfullmäktiges möte. Kommunens utmärkelse Årets pedagog ska lyfta fram pedagoger som goda förebilder och inspiration till andra pedagoger.

Pristagarna (I den ordning de står på bilden, från vänster till höger):

I kategori årskurs 6-9 fick Cecilia Bäckström pris för att hon är ”en strålande, ämneskunnig och engagerad NO-lärare som brinner för skolutveckling och det digitala lärandet”.

I kategori förskola fick Maria Beukelmann pris för att ”hon med sin värme, arbetsglädje och idérikedom inspirerar såväl barn som kollegor att se sina egna och andras möjligheter till utveckling”.

I kategorin förskoleklass-årskurs 3 fick Anne-Sophie Medin Magnusson pris för att hon är en ”ödmjuk, empatisk och en mycket pedagogisk lärare som på ett kärleksfullt sätt lyckas förmedla kunskap till många på ett intressant och spännande sätt.”

I kategorin årskurs 4-6 fick Anna Jaldevik pris för att ”hon sprider sina kunskaper om hur man lär ut matte på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt”.

Prissumman är 25 000 till varje pedagog, och ska användas till någon form av fortbildning.

Läs mer om Årets pedagog och se hela motiveringarna.

Beslut om bostäder vid Strandvik

Utöver prisutdelningen togs beslut om att fortsätta arbetet med att bygga bostäder vid Strandvik, och att fortsätta planeringen om verksahetsområde vid Kil. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys godkändes, och så ska kommunen börja med ett nytt sätt att upphandla tjänster.

Läs mer om kommunfullmäktiges beslut här.

Vill du se en redigerad version av sammanträdet?

Gå till sidan för webbsändning av kommunfullmäktige