Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

14 april 2014

Attraktivt att bli förstelärare i Värmdö

abc förstelärare i Värmdö svartatavlan

Inför läsåret 2014 sökte 140 lärare till förstelärare. Antalet tjänster baseras på elevunderlaget i kommunen och bestäms av Skolverket.

Regeringen införde karriärtjänsten förstelärare från och med den 1 juli 2013. Det är ett sätt att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Inför 2013 sökte 52 lärare inom Värmdö kommun de utannonserade tjänsterna och inför 2014 sökte 140 stycken. Antalet förstelärare är beslutat av Skolverket och utgår från antalet elever i kommunen.

Tillsvidaretjänst från 2014

Från och med höstterminen 2014 är förstelärartjänsten en tillsvidaretjänst, vilken medför 5000 kr i löneökning för en lärare som arbetar 100 %. Summan justeras utifrån anställningsgrad, vilket innebär att läraren inte behöver ha en heltidstjänst för att kunna bli förstelärare.

Uppdrag och förutsättningar

Förstelärare ska utifrån uppfyllda kvalifikationer, agera förebild och modell på sin skola. Rektor ska i samråd med försteläraren komma överens om vilken del av förstelärarens ordinarie uppdrag, som ska utgöra det område där försteläraren uttalat ska agera förebild och modell.

Förstelärarna utses av en rekryteringsgrupp bestående av representant från huvudmannen och samtliga rektorer i de kommunala skolorna. Kraven för att bli förstelärare finns i en nationell förordning.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar