Nyheter

Tyck till

11 september 2015

Avstängda vägar vid byggarbete

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Dalkrokstigen och Strömma kanal. Läs mer om hur du påverkas.

Den nya gång- och cykelvägen bidrar till ett sammanhängande cykelstråk utmed väg 222. Det kommer göra det möjligt att cykla eller promenera till ditt arbete, din skola, busshållplatsen och friluftsområden på ett trafiksäkert sätt.

Nedan hittar du mer information om när arbete sker och hur trafiken påverkas.

Begränsad utfart till väg 222

Vecka 39 inleds sprängnings- och schaktningsarbeten. I samband med detta kommer utfarten från vissa fastigheter att begränsas. En trafiksignal kommer placeras ut som reglerar trafiken.

Sprängningar

Sprängning kan komma att ske måndag till torsdag kl 10:00 och 14:00, samt på fredagar kl 10:00.

Vid sprängning kommer en längre signal att ljuda följt av korta signaler i 30 sekunder. Vid "fara över" kommer en lång signal att ljuda. Under sprängningen kommer flaggvakter att stänga av trafiken på väg 222 samt vid berörda fastigheter.

Lärkstigen och Strömmadalsvägen stängs av

Dessa vägar stängs av för in- och utfart till väg 222 mellan vecka 39 och 50. Under den tiden kan in- och utfart ske från Ripvägen och Dalkrokstigen.

Mer information

Läs mer om vägarbetet vid väg 222 på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om övriga vägarbeten och trafikstörningar i kommunen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar