Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

22 juni 2015

Avtal om nya busshållplatser i Brunn

Läs mer om detta, samt om andra beslut fattade av Värmdös kommunfullmäktige den 17 juni.

Nytt avtal mellan kommunen och Trafikverket

Ett nytt avtal har slutits mellan kommunen och Trafikverket. Det gäller finansiering av nya busshållplatser och övergångsställe i Brunn

De nya busshållplatserna är en förutsättning för utbyggnaden av en infartsparkering och finansieras med en miljon kronor med stöd av Trafikverket. Eftersom många barn cyklar och går utmed Eknäsvägen kommer trafiksäkerheten att höjas på flera sätt. Hastigheten sänks till 50 km/h på vissa sträckor och tillgängligheten till hållplatserna förbättras med säkert övergångsställe.

– Vi arbetar för att minska mängden biltrafik till och från Värmdö, både för en ökad trygghet och en bättre miljö, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det framtida behovet av parkering för pendlare ska täckas genom en ny infartsparkering i centrala Brunn med drygt 80 platser. Infartsparkeringen ersätter den i Pilhamn som försvinner till förmån för ett äldreboende. Värmdö kommun planerar att samordna det fortsatta detaljplanearbetet tillsammans med Trafikverket och SL.

Länets viktigaste vattentäkt i Ingarö

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan om en vattenanläggning på Ingarö. Målet är en säker parkeringslösning för både dagspendlare och besökare till närliggande idrottsfält samt Ingarö IP. Målet är också en förbättrad dagvattenhantering från vägar och parkeringar i Brunn centrum.

Ingarö vattentäkt är utpekad som en av länets viktigaste. Vattenanläggningen kommer därför att utformas som en damm som kan stängas av vid en kraftig förorening. Dammen ska också kunna fungera som uppsamling för släckvatten om brand skulle uppstå i de bostäder som planeras i Brunn centrum.

Mer från kommunfullmäktige

Läs mer om besluten i kommunfullmäktige den 17 juni

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar