Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

21 februari 2014

Bättre skydd för hälsa och miljö

Kvinna visar flicka en samling blommor

Kommunfullmäktige har godkänt nya, tydligare föreskrifter för att skydda kommuninvånarnas hälsa och miljön. Läs mer om besluten som fattades på sammanträdet 19 februari.

Tydligare riktlinjer

Kommunens nya föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön innehåller bland annat tydligare riktlinjer kring spridning av gödsel. Andra punkter är tomgångskörning och möjligheten att ha upp till fem höns utan att behöva begära tillstånd. Vidare tas tillståndsplikten för förbränningstoaletter bort.

Nya regler för allmänhetens frågestund

Allmenhetens frågestund är en möjlighet för allmänheten att på förhand skicka in frågor till Värmdös politiker för att få dem besvarade på kommunfullmäktiges sammanträde. När frågestunden hölls förra gången, i augusti 2013, var intresset stort och frågorna många.

Till nästa frågestund i mars 2014 har reglerna ändrats något, enligt kommunfullmäktiges beslut. Bland annat ska både företrädare för majoriteten och oppositionen få möjlighet att svara på frågan. Endast en fråga per frågeställare får lämnas och talartiden för svar på frågor begränsas till tre minuter per inlägg.

Övriga beslut

Mer om de övriga beslut som fattades av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 19 februari kan du läsa i kommunens pressrum. Bland punkterna återfinns bland annat en ny kommunpolicy för upphandling och inköp, samt en upprustning av Kustbevakningens lokaler på Djurö.

Du kan också ta del av kommunfullmäktiges samlade dokument från sammanträdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se sammanträdet på webben

En redigerad version av sammanträdet den 19 februari kan du se på sidan för webbsändning av kommunfullmäktige.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar