Nyheter

Tyck till

24 april 2015

Bättre trafiklösningar i Gustavsberg

Digitalt skapat konceptbild av Gustavsbergs hamn

Gustavsberg är i en stor förändringsfas och flera centrala delar av samhället utvecklas kontinuerligt.

Kommunstyrelsens planutskott har antagit en ny trafikprincip för Gustavsbergs centrum. Målsättningen är att det ska öka kapaciteten för såväl bil- som kollektivtrafik i området.

-Tack vare principbeslutet om trafiklösningen så kan planarbetet få ny fart, säger Anders Gullander (FP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för kommunstyrelsens planutskott. Det är mycket spännande på gång just nu, både inom Gustavsbergsprojektet och kring hela Gustavsberg.

Central stadspark och 160 lägenheter på Kvarnberget

Ett nytt start-PM för Gustavsbergs centrum har antagits. Syftet med detaljplanen är att skapa en stadspark, ett sammanhållet grönstråk, ny bostadsbebyggelse, nya verksamhetslokaler, förskola och ett särskilt boende. Till det kommer ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg, med bland annat parkeringsplatser och en bussterminal som ska integreras i närmiljön på ett naturligt sätt.

Förutsättningarna för den planerade detaljplanen för Kvarnbergsterassen har förändrats och därför har ett nytt start-PM har antagits. 160 lägenheter föreslås uppföras på Kvarnberget istället för att bebyggelsen läggs i Kvarnbergets sluttning. Den tidigare detaljplanen delas också i två, där stadsparken vid kyrkan lyfts ut.

Mer information

Läs mer om detaljplanerna och trafik- och gatunätetlänk till annan webbplats

Läs mer om de övriga delarna av Gustavsbergsprojektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar