Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

15 november 2013

Beslut 13 november i kommunstyrelsen

Mötesdeltagare

Ungdomssatsningar tar vid efter ungdomsparlamentet, sommarjobb för fler unga och samarbete för ett friskare Östersjön var några av de beslut som togs på kommunstyrelsens sammanträde 13 november.

Nya ungdomssatsningar tar vid efter ungdomsparlament

Det treåriga projektet Värmdö ungdomsparlament är nu avslutat och kommer att efterträdas av en rad andra demokratisatsningar för en större målgrupp unga mellan 13 och 25 år. – Det har varit ett bra och lyckat projekt men har nått ut till för få ungdomar. Framöver ska vi i stället satsa på en större spridning av aktiviteter och att möta ungdomarna i deras naturliga miljö, till exempel i skola, på fritidsgårdar och i föreningar säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Framför allt handlar det om att informera och höja kunskaperna om inflytande. Ett fokus kommer att vara demokrati i skolan, till exempel genom att utbilda pedagoger som arbetar stödjande mot elevråd. Ett annat arbete som kommer att utvecklas och stärkas är Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Andra aktiviteter är demokratirollspel och större arbete mot föreningar, genom till exempel idrottsting. Ungdomstinget, som arbetar gentemot högstadieungdomar, kommer att finnas kvar.

Sommarjobb för fler unga

Förutsättningarna för den kommunala feriepraktiken kommer att förändras, så att fler ska få chansen till sommarjobb. Från och med nästa år kommer ungdomarna även att kunna söka arbete inom privat sektor. 50 procent av lönen betalas då av kommunen och resterande 50 procent av företaget, föreningen eller verksamheten. Ungdomarna kommer själva att söka jobben och förhoppningen är att de i högre grad får det arbete som matchar deras intressen och erfarenheter. – De får också värdefulla kontakter i det privata arbetslivet, som i sin tur ger möjligheter till framtida anställningar, säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lagändring försvårar för energisnåla bostäder

Kommunstyrelsen yttrar sig med anledning av att det kommer att bli svårare för Värmdö kommun att planera för energisnåla bostäder. Detta på grund av en föreslagen förändring i plan- och bygglagen som förbjuder kommuner att ställa särkrav på byggbolagen, till exempel att bygga mer energieffektivt. Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är fel att förbjuda kommuner att medverka till att nya bostäder har högre energieffektivitet än vad Boverket lagt fast som mininivå. – Det försvårar utvecklingen av hållbara bostäder. Värmdö kommun har kommit överens med byggbolag om energisnålare hus. Det leder till lite högre byggkostnader, men på sikt lägre driftskostnader. Det tjänar både miljön och invånarna på, säger hon.

Värmdö samarbetar för ett friskare Östersjön

Värmdö kommun kommer att samarbeta mer med andra kustkommuner i arbetet att bevara Östersjön. Genom att ansluta sig till nätverket Östersjöinitiativet ska Värmdö utbyta erfarenheter med andra kommuner och organisationer, som Vaxholms stad, Region Gotland och Trelleborgs kommun. Det handlar om att diskutera åtgärder och kommunala initiativ sinsemellan och ta till sig erfarenheter om andra kommuners satsningar. I Värmdö satsas bland annat på en ökad tillsyn av enskilda avlopp.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar