Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

19 april 2017

Bygga till din brygga?

Bor du nära vattnet? Om du tänkt bygga något eller vill ta ner träd på din strandnära fastighet kan du behöva en strandskyddsdispens.

Strandskydd

Strandskyddsdispens innebär att du får en dispens från strandskyddet. Strandskyddet betyder att det bland annat inte är tillåtet att uppföra nya eller ändra befintliga byggnader, bryggor, vägar samt fälla träd.

Skyddet gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från strandlinjen, både på land- och vattensidan. I vissa fall gäller det ända upp till 300 meter från strandlinjen.

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Det skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Dispens från strandskyddet

Det är i vissa fall möjligt att få dispens från strandskyddet. Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns ett så kallat särskilt skäl. Särskilda skäl kan enligt miljöbalken vara att mark tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften.

Du ansöker om strandskyddsdispens till kommunen.

Läs mer om strandskyddet och hur du ansöker om strandskyddsdispens

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument