Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

07 april 2015

Dags att söka bredbandsstöd för fiberutbyggnad

Nu är det hög tid att gå samman inom olika landsbygdsområden och söka bredbandsstöd för att genomföra utbyggnad av fiber.

På flera av kommunens större öar har man positiva erfarenheten av bredbandsutbyggnad.

I det nya landsbygdsprogrammet finns 100 miljoner kronor avsatt som stöd för utbyggnad av bredband inom Stockholms län. I nuvarande programomgång, 2014-2020, prioriteras stöd till fiber på landsbygden för att anslutningsgraden är lägst här i länet.

Tio landsbygsområden i Värmdö har goda möjligheter

Värmdö kommun har låtit Vicicom kartlägga förutsättningarna att få stöd. Av totalt 30 landsbygdsområden i kommunen bedöms tio ha goda förutsättningar att få del av landsbygdsstödet.

Ytterligare 16 områden kan ha bra möjligheter om de är aktiva och framför allt får upp anslutningsgraden till över 50 procent. Just anslutningsgraden är mest avgörande bland de faktorer som Jordbruksverket ställt upp för att kvalificera sig för stöd.

Gå samman och bilda ekonomisk förening

Det är nu därför hög tid att gå samman inom olika landsbygdsområden och bilda ekonomiska föreningar som kan söka stöd och genomföra utbyggnad av fiber.

Förutsättningarna att få del av länets anslag är högst om man är tidigt ute. Värmdö kommun rekommenderar intresserade att gå samman och skapa ett så stort intresse för bredband att det är idé att bilda förening redan i vår.

Läs mer i rapporten Kartläggning av fiberutbyggnad Värmdö landsbygd, som du hittar här intill, i högerspalten.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar