Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

27 april 2015

Vad är ett gott möte och vad ska det innehålla för att vara värdefullt för både avsändare och mottagare? Det är något som Värmdö kommuns medarbetare inom vård och omsorg har arbetat med under våren.

Genom workshops samt arbete i den egna organisationen, har medarbetarna fått diskutera och fundera kring vad de tycker utmärker det goda mötet.

- Det här kommer inte från en chef till en anställd. Det är våra medarbetare som fått tala om vad de tycker är en gemensam grund för vad som är viktigt, både för kvalitet i mötet och för att skapa trygghet, tydlighet och samstämmighet. Det här blir ju i förlängningen också en positiv effekt och en spegling för mottagaren, våra kunder, säger Jan Dolk, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Värmdö kommun.

Närvaro A och O

Genom att utgå från deltagarnas reflektioner över egna möten som de upplevt som lyckade, fick de lyfta fram tre faktorer som de upplevde varit återkommande i dessa möten. Ord som lyhördhet, empati, respekt och engagemang kom fram. Slutsatsen som dragits av arbetet är att närvaro, att vi ser och lyssnar på människor vi möter, är en framgångsfaktor för att genomföra det goda mötet:

- Anledningen till att vi startade det här arbetet var att vi ville garantera en samsyn, säkerställa att vi alla går ut i vårt möte med våra kunder och står för ett gemensamt bemötande, säger Niklas Dahl, enhetschef för kommunens hemtjänst samt projektägare av Det goda mötet.

Arbetet kommer nu gå vidare genom att cheferna inom vård- och omsorg ska implementera arbetet i organisationen samt säkerställa att det efterlevs i vardagen och vid framtida nyanställningar.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar