Nyheter

Tyck till

07 december 2016

Dialogmöte om framtidens Ekedalsskola

Bild på Ekedalsskolan

Den 10 december är du som medborgare i Värmdö kommun välkommen att delta i en medborgardialog kring framtiden för Farstavikens skola/Ekedal.

Varför hålls en dialog?

Kommunen utreder just nu alternativa lösningar för en utökad kapacitet och en modernare lärmiljö på Ekedalsskolan. Planerad dialog syftar till att ge er medborgare möjlighet till delaktighet och inflytande kring de alternativ kommunen tittar på i sin utredning. 

Dialogen bidrar till ett ökat kunskapsunderlag inför kommande beslut i frågan om skolans framtid.

Program

Vi kommer att inleda dialogen med att informera om projektet samt presentera tre alternativa lösningar för skolan. Allmänhet, politiker, media och övriga intressenter är välkomna att lyssna och ställa frågor.

Dialog med allmänheten om framtidens skola förs sedan vid stationer som behandlar de tre olika alternativen. Stationerna är bemannade av tjänstemän, politiker och Arconas Veidekkes arkitekter.

Anmäl dig här

Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar