Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

13 december 2016

Dialogmöte om framtidens Ekedalsskola

Renovering, utbyggnad eller bygga nytt? Det var de alternativ som diskuterades för framtidens skola Kvarnberget/Ekedal.

Den 10 december hade du som medborgare i Värmdö kommun möjlighet att delta i en medborgardialog kring framtiden för Farstavikens skola/Ekedal.

Varför hölls en dialog?

Kommunen utreder just nu alternativa lösningar för en utökad kapacitet och en modernare lärmiljö på Farstavikens skola/Ekedal. Den genomförda dialogen syftade till att ge er medborgare möjlighet till delaktighet och inflytande kring de alternativ kommunen tittar på i sin utredning. Dialogen bidrar till ett ökat kunskapsunderlag inför kommande beslut i frågan om skolans framtid.

Tre alternativ

Dialogen inleddes med att kommunen informerade om projektet. Därefter presenterades tre alternativa lösningar för skolan:

Alternativ 1

Renovering befintliga byggnader

Alternativ 2

Renovera skyddsvärda byggnader samt komplettera med nybyggnation på samma plats.

Alternativ 3

Bygga helt ny skola med hänsyn tagen till skyddsvärda byggnader.

 

Dialogmingel kring de olika förslagen.


Dialog med allmänheten om framtidens skola fördes sedan vid stationer som behandlade de tre olika alternativen. Stationerna var bemannade av tjänstemän, politiker och Arconas Veidekkes arkitekter.

Möjlighet att påverka

De olika alternativa lösningarna presenteras nedan. För er som inte hade möjlighet att delta på dialogen så finns det en möjlighet att lämna val av alternativ lösning samt övriga synpunkter fram till och med den 18 december. Eventuella frågor besvaras av Therese Alvén, 08-570 474 49. Använd gärna synpunktsblanketten och maila ditt svar till therese.alven@varmdo.se

Nästa steg

Det är de förtroendevalda, d.v.s. politikerna, som ansvarar för att fatta beslut. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen i början av 2017 och kommer bl.a. att beskriva de alternativa lösningarna, en utvärdering av dialogen och förespråkat alternativ samt kostnadsuppskattningar.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar