Nyheter

Tyck till

09 december 2014

Digital enkät inför Dialog skola

Nu går en digital enkät ut till föräldrar som har barn i Värmdös grundskolor. Enkäten följs upp med dialog på flera stormöten. 

Syftet med medborgardialogen om skolan är att följa upp den genomförda omorganisationen och kartlägga önskemål om vilka områden inom Värmdö grundskolor som anses bör prioriteras i det mer långsiktiga förbättringsarbetet.

Under dialogen kommer synpunkter från föräldrar med barn i någon av kommunens skolor att inhämtas via den webbenkät som går ut i dagarna och deltagande på stormöten. Det går också att ställa en fråga till kommundirektören på vår webbplats.

Enkät och stormöten

Webbenkäten som i dagarna skickas ut till alla som registrerat sina e-postadresser på Schoolsoft, skolornas digitala kommunikationskanal med föräldrarna, kommer att ge en representativ bild av hur man som förälder upplever skolan i stort. Genom enkäten får vi en fingervisning om vad föräldragruppen är nöjd respektive missnöjd med gällande skolans organisation. Resultatet från webbenkäten kommer sedan att användas som underlag inför de stormöten som planeras skolområdesvis i månadsskiftet januari/februari.

Beroende på vad som kommer fram i enkäten, ska vi under mötena fördjupa och bygga på med idéer och förslag på eventuella lösningar.

PFM Research heter företaget som genomför webbenkäten.

Öppet för alla

Alla som är intresserade av att delta på dessa stormöten är välkomna. Samtliga möten kommer att annonseras här på webbplatsen samt i Nacka Värmdö Posten.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information

Länkar