Nyheter

Tyck till

04 oktober 2016

Digital kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal

Värmdö kommun, tillsammans med ytterligare elva kommuner i Stockholms län, arbetar just nu med EU-projektet DigIT.

Det är ett digitalt kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. EU-projektet kommer pågå till och med 2018 och delfinansieras via medel tilldelade av Europeiska socialfonden.

Högre krav på personalens digitala kompetens.

Användningen av digitala verktyg, till exempel datorer, läsplattor och smarta telefoner, har under de senaste åren ökat radikalt inom många delar av samhället i Sverige och i hela Europa. Nu ökar även digitaliseringen inom vård- och omsorg.

Det utvecklas och tas i bruk allt fler digitala hjälpmedel som till exempel digital journalföring, avvikelsehantering och digital insatsrapportering. Dessa verktyg behöver personalen kunna hantera dagligen i sitt arbete. Samtidigt ökar användandet av digitala verktyg bland brukarna. Brukarna har dessutom andra och nya krav på att ta del av digitala tjänster och verktyg.

Samtidigt släpar kompetensutvecklingen inom området efter för många medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna. Det var upprinnelsen till att EU-projektet DigIT, som delfinansieras av Europeiska socialfonden, skapades.

Medarbetarnas intresse är stort

Under våren 2016 har drygt 5000 medarbetare från de medverkande kommunerna genomfört workshops och en kartläggning över vilken digital kompetens som finns i nuläget. Från Värmdö kommun har drygt 200 personer deltagit i de förberedande analyserna.

Resultatet från workshops och analyser ligger till grund för de utbildning som tas fram för vård- och omsorgspersonalen inom de 12 medverkande kommunerna. Utbildningarna kommer pågå till och med våren 2018.

De första utbildningarna startar nu i september. Först ut är utbildningarna ”Alla kan surfa” och ”Digitalt språkombud”. Intresset var så stort att en av utbildningarna blev fullbokad direkt. Nya datum för utbildningarna kommer erbjudas dem som inte fick plats nu i september.

Skapar värde för brukarna

För att förenkla brukarnas vardag, och kanske även göra den lite roligare, är en utbildning i hur man använder iPads inplanerad. Andra utbildningar som kan bli aktuella är till exempel hur man hjälper brukarna att koppla upp sig på Skype för att kunna prata med släkt och vänner, skicka e-post, läsa nyheter och använda sig av sociala medier. Allt detta bedöms kunna skapa värde för brukarna och ses som en naturlig del av omsorgsarbetet.

Mer information

Läs mer på projektet DigITs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar