Nyheter

Tyck till

28 november 2014

Ekologi, trygghet och boende på årets Ungdomsting

Bild på Ungdomsambassadörer 2014

Ett tryggare samhälle, ekologisk mat och bostäder för unga – det var några av de områden som Värmdös politiker fick svara på frågor kring under Ungdomsting 2014.

Frågorna arbetas fram i lokala rådslag på skolor/ fritidsgårdar innan tinget. Representanter för Värmdös partier satt på rad och ställdes inför flera utmaningar – vart ska Värmdös unga bo i framtiden? Hur ska de kunna röra sig tryggt och säkert i samhället? Och varför serverar inte kommunens skolor ekologisk mat – det är både godare och bättre för miljön? Tinget leddes av ungdomsambassadörer som representerade flera av kommunens skolor.

200 år i bostadskön

Med dagens utbud av hyreslägenheter i Värmdö kan ungdomar som ställt sig i kö nu få stå flera hundra år i kön innan det blir deras tur. Alla partier var överens om att det behövdes ökade insatser för att skapa fler hyresrätter. Ett annat område som diskuterades var de ungas svårigheter för att transportera sig runt om i Värmdö, att ta sig till träningar och aktiviteter på egen hand samt att inte kunna hänga med sina kompisar på gården för att det inte går någon buss hem. Politikerna hänvisade till Stockholms läns landsting som ansvarar för kommunaltrafiken och sträckningen av busslinjerna, men uppmuntrade ungdomarna att samla sina synpunkter så att politiken kan förmedla dem vidare.

Länken mellan politikerna och unga

Ungdomsambassadörerna var konferencierer och moderatorer i de olika ämnen som debatterades. Varje politiker fick 30 sekunder till replik och om de inte avslutade sitt anförande när klockan ringde så utfärdades en varning:

- Vi är länken mellan politiker och unga, vi tar in frågor från unga på skolorna, sa ungdomsambassadören Arvid från Lemshagaskolan.

Simon, också från Lemshagaskolan, berättade att en hearing på våren följer upp frågorna från höstens ungdomsting. Det är där politiker redogör för hur och om frågorna tagits vidare och om något behöver åtgärdas, samt hur och när det kommer att hända. 

Ungdomstinget är ett forum för ungdomars inflytande och delaktighet. Tinget arbetar med kreativa och interaktiva metoder för att skapa dialog och intressanta diskussioner kring ungdomspolitiken i Värmdö.

Temat för årets Ungdomsting var framtidsfokus och ett uppmärksammande av FNs barnkonvention som firade 25 år.

På bilden syns ungdomsambassadörerna (stående) Saga, Olivia, Viktor samt (sittande) Simon och Arvid.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar