Nyheter

Tyck till

07 december 2016

Engagemang och närvaro utmärker Årets pedagoger

Årets pedagog 2016 är nu utsedda. Årets vinnare, som röstats fram av elever, föräldrar, kollegor och allmänhet, är Michael Andersen, Grindstugans förskola, Lina Wesström, Brunns skola, Sara Rauge, Brunns skola och Jan Westrup från Ösbyskolan.

Årets pedagog är en utmärkelse som delades ut första gången 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram pedagoger som goda förebilder och vara en inspiration till andra pedagoger med målet att därigenom uppnå en ökad kvalitet i förskolan och skolan.

- Det är en glädje att få vara med och dela ut priset ”Årets pedagog”. Vårt mål är att utmärkelsen ska lyfta både den enskilda individen och skolan och förskolan som helhet. Jag ser det här som en viktig del i vårt arbete att främja utvecklingen i Värmdös skolor, säger Marie Bladholm (m), utbildningens ordförande.

Årets pedagoger överraskades på sina arbetsplatser med blommor och gratulationer av representanter från utbildningsnämnden, Marie Bladholm (m), ordförande, Allan Sooman (L), 1:e vice ordförande och Karin Aaseby (s), 2:e vice ordförande.

Fyra kategorier

Utmärkelsen ”Årets pedagog” delas ut i fyra kategorier: Förskola, förskoleklass – års-kurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Prissumman är 25 000 kr som ska användas till vidareutbildning.

Pristagarna har nominerats av allmänheten och utmärkelsen Årets pedagog delas ut till en legitimerad förskollärare, lärare eller utbildad fritidspedagog.

Utmärkelserna kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december klockan 18.00.

Motiveringar

Förskola:

Michael Andersen med stort engagemang, tydlig närvaro och genuint intresse skapar du en trygg och lustfylld plats för våra barn, där alla barn är delaktiga, får utveckla sin fantasi och lära sig vara bra kompisar. Du arbetar målmedvetet för att alla barn ska få synas, känna sig värdefulla och vara en del av leken och gruppen. Michael Andersen du är en mycket varm, omtänksam och generös pedagog som med humor når alla, både liten som stor. Michael, du är en toppenpedagog och jag önskar att alla hade en som du på sin förskola!

Förskoleklass – årskurs 3:

Lina Wesström, du är en trygg och engagerad pedagog med stor drivkraft och du har ett lugnt och respektfullt bemötande. Du arbetar för att varje elev ska utveckla sitt tänkande och sin kreativitet genom att organisera dina lektioner utifrån senaste forskning kopplat till vetenskaplig grund. Du inspirerar kollegor genom ditt engagemang och din kunskap både på den egna skolan och på andra skolor i kommunen. Lina, du planerar, genomför och utvärderar dina projekt så att det blir tydliga redskap för fortsatt utveckling i hela verksamheten.

Årskurs 4-6:

Sara Rauge, du är en engagerad lärare som ser och stöttar varje elev efter behov. Du utvecklar undervisningen och gör den intressant och tydlig för dina elever. Du är alltid glad och positiv och du förklarar på ett bra sätt så att dina elever blir motiverade och når sina mål. Sara, du hjälper alltid till och får en att må bra.

Årskurs 7-9:

Jan Westrup, du är exceptionellt engagerad i din undervisning och i varje enskild elev. Du skapar ordning i klassrummet och genom ditt arbete med olika pedagogiska metoder, som flipped classroom, diskussioner och film gör du ämnena intressanta och väcker elevernas nyfikenhet och deras lust att lära mer. Du har en hög ambitionsnivå för klassen vilket peppar och utmanar eleverna och du hanterar konflikter på ett tydligt och konstruktivt sätt.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information

Länkar