Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

02 juli 2014

Finansieringen av en ny bussterminal i Slussen är klar

En överenskommelse har undertecknats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun. Överenskommelsen innebär att parterna är överens om utbyggnad och finansiering av framtida bussterminallösning för Slussen, Nacka och Värmdö.

- Utbyggnaden innebär att kapacitetsbehovet för busstrafiken inom denna sektor är säkrad till 2050 vilket tryggar Värmdöbornas anslutning till Slussen. Överenskommelsen innebär därmed ett långsiktigt ansvarstagande som skapar en fungerande och attraktiv helhetslösning för kollektivtrafiken i Ostsektorn, säger Monika Pettersson (M) kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun.

- Nu säkrar vi bra framkomlighet för Nackaborna med stora och bekväma bussterminaler vid både Slussen och Nacka Centrum. En konkurrenskraftig kollektivtrafik gör att vi kan lägga ännu mer kraft på att bygga en levande stad på västra Sickla ön, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.

Bakgrund

Överenskommelsen innebär att en bussterminal vid Slussen byggs av Stockholms stad, på uppdrag av Stockholms läns landsting, som ska äga och ansvara för den framtida driften av bussterminalen. Bussterminalen byggs i Katarinaberget. Den får 17 avgångs- respektive reglerplatser och 8 ankomstplatser. En bussterminal byggs även vid Nacka Centrum. Antalet påstigningsplatser vid bussterminalen vid Nacka Centrum blir 15 platser.

Bussterminalen vid Slussen är kostnadsberäknad till 1 430 miljoner kronor (prisnivå februari 2014). Samtliga intäkter och kostnader ska räknas om med KPI. Fördelningen av investeringsvolymen mellan parterna är: staten (genom Länsstyrelsen och Länsplan) 50 procent, Stockholms läns landsting 25 procent och Stockholms stad 25 procent. Bussterminalen vid Nacka Centrum bekostas av Stockholms läns landsting till 50 procent och Nacka kommun med 50 procent.


Kontakt

Monica Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande

08-570 470 12

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar