Nyheter

Tyck till

29 januari 2014

Fler bostäder för äldre i framtidens Värmdö

I onsdagens kommunfullmäktige beslutades bland annat om att VärmdöBostäder AB ska utreda möjligheten att bygga fler bostäder för äldre. Dessutom togs beslut om att utöka antalet platser för ensamkommande med uppehållstillstånd. Här nedan kan du se mötet i efterhand.

Fler bostäder för äldre

Det kommer att behövas fler bostäder för äldre i framtiden. Det enligt rapporten ”Framtidens äldreliv och äldreomsorg i Värmdö kommun”.

VärmdöBostäder AB får därför i uppdrag att utreda om det går att utöka antalet boende för äldre bland sina befintliga bostäder. Bostadsbolaget ska också ta fram förslag på var trygghetsboende kan förläggas inom bolagets kommande bestånd.

Utifrån kommunens befolkningsprognos beräknas antalet äldre i Värmdö öka kraftigt i framtiden. Det skapar ett ökat behov av äldreomsorg och av äldreanpassade bostäder, och innebär att något måste göras redan nu för att möta framtidens behov.

Fråga i folkomröstning klar

Kommunfullmäktige har nu beslutat om hur kommande folkomröstning om skolorganisationen ska gå till.

Frågan på röstsedeln kommer att formuleras så här:

”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”

De röstande kan välja att rösta ja, nej eller blankt.

Bakgrunden till omröstningen är en namninsamling i kommunen som resulterade i cirka 3800 underskrifter. I oktober förra året fattade kommunfullmäktige beslut om att omröstningen skulle genomföras den 25 maj i år, samma dag som valet till EU-parlamentet.

Fler platser för ensamkommande

Värmdö kommer i framtiden att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd. Antalet platser kommer att utökas från 10 till 32. Detta på grund av ett avtal med Migrationsverket som slöts förra våren, och där antalet platser för asylsökande har ökat från 3 till 7.

I och med ökningen för asylplatser, samt att de barn som kommer till kommunen har insatser över lång tid, behöver även antalet platser för de barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd öka.


Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar