Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

30 juni 2016

Fler e-tjänster inom bygg och miljö

För att göra det enklare vid ansökningar och anmälningar har vi nu tagit fram fler e-tjänster inom bygg- och miljöområdet. 

Bland de nya e-tjänsterna finns bland annat ansökan om strandskyddsdispens, enskild avloppsanläggning, installation av värmepump samt anmälan om Attefallshus.

E-tjänsterna är tänkta att vara ett stöd och en hjälp för dig så att du kan skicka in ett komplett ärende. När du skickat in din e-tjänst kan du under Mina ärenden se din ansökan/anmälan och vilka handlingar du bifogat, du får ett diarienummer på ditt ärende samt en bekräftelse på att du skickat in ärendet.

För att kunna använda e-tjänsterna behöver du e-legitimation och handlingar i PDF-format.

E-tjänster inom bygg och miljö:

  • Attefall – anmälan
  • Avfallshämtning - ansökan om dispens
  • Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan
  • Eldstäder och rökkanaler – anmälan
  • Enskild avloppsanläggning - ansökan/anmälan
  • Förhandsbesked – ansökan
  • Installation av värmepump – ansökan
  • Registrering/ändring av livsmedelsverksamhet - anmälan
  • Strandskydd - ansökan om dispens
  • Torrtoalett och dispens för kompostering av slam/latrin - ansökan

E-tjänsterna hittar du under Självservice.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar