Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 april 2015

Fler hyresrätter och ja till bussterminaler

Kommunstyrelsen beslutade om fler hyresrätter i Värmdö och sa ja till bussterminaler i samband med ombyggnationen av Slussen.

Fler hyresrätter genom kommande försäljning av Värmdös bostadsbolag

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april att gå vidare med en försäljning av delar av aktieinnehavet i Värmdö Bostäder AB.

Syftet med försäljningen är att frigöra kapital för att bygga fler hyreslägenheter och renovera befintligt bestånd men även att minska lånebördan och framtida ränterisker.

- Jag ser två viktiga faktorer som ett resultat av detta inledande beslut. För det första så får vi kapital till att göra en stor satsning på nya hyresbostäder och renovering av befintligt bestånd. Dessutom har Värmdö kommun och våra medborgare fortfarande full kontroll över bolaget, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har drivit frågan om fler hyresrätter hårt. Nu kan vi bygga 1 000 nya hyreslägenheter de närmaste fem åren och renovera beståndet. Vi ska också omförhandla avtalet med bostadsförmedlingen så att ingen bostadsköande värmdöbo tappar sin köplats efter fem år, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Fler engagerade fastighetsägare

Ander Gullander (FP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för kommunstyrelsen planutskott, ser ytterligare fördelar med en försäljning:

- Det är positivt att fler fastighetsägare är engagerade i kommunen. På så sätt är vi fler som är med och utvecklar bostadsfrågan i Värmdö. Jag ser också fördelar när det gäller att utveckla våra centrumområden, säger Anders Gullander.

Beslutet innebär att Värmdös kommundirektör får i uppdrag att gå vidare med att ta fram förslag på beslut att avyttra högst 49 % av aktierna i Värmdö Bostäder AB. Ett slutgiltigt beslut förväntas att tas på kommunfullmäktiges möte i juni.

Ja till bussterminaler i Slussen och Nacka

Värmdö har gett sitt klartecken till överenskommelsen om en framtida finansiering av bussterminaler inför ombyggnationen av Slussen.

Den föreslagna lösningen innebär att en bussterminal byggs vid Slussen samt att en terminal byggs i centrala Nacka. Mer än 16 000 Värmdöbor pendlar dagligen till och från arbete och skola utanför kommunen.

- Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi bygger drygt 2 500 nya bostäder i Gustavsberg. Genom att säkerställa kollektivtrafikens funktion kan vi undvika ökad trängsel och längre restider för Värmdöborna. Det här ligger i linje med vårt långsiktiga miljöfokus, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med överenskommelsen, som tecknades sommaren 2014 av representanter för Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun, är att säkerställa ett långsiktigt ansvarstagande för en fungerande kollektivtrafik.

Bussterminalen i Nacka kommer att finansieras av Stockholms läns landsting samt Nacka kommun. I dagsläget går det inte att bedöma eventuella kostnader för Värmdö gällande bussterminalen vid Slussen, eftersom det avgörs av hur stor del av de finansiella medlen som staten skjuter till.

Tidigare har både Landstingsfullmäktige i Stockholm samt Nacka kommun godkänt överenskommelsen. Slutligt beslut väntas tas i Värmdös kommunfullmäktige i maj.

Läs mer om övriga ärenden som hanterades på kommunstyrelsens möte den 15 april.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar