Nyheter

Tyck till

15 december 2013

Fokus på miljöfrågor
i fullmäktige

På kommunfullmäktige i december togs viktiga beslut om ny klimat- och energistrategi och sänkt renhållningstaxa.

Ny klimat- och energistrategi

Värmdö kommun antar Stockholms läns klimat- och energistrategi. Det blir en utgångspunkt för hela regionen att nå det nationella målet om en så begränsad miljöpåverkan som möjligt.

I och med den nya klimat- och energistrategin fortsätter Värmdö kommun sitt miljöarbete för att nå uppsatta mål inom klimat-, energi- och transportområdet. Kommunens mål säger bland annat att andelen förnybara energikällor ska vara 50 procent och att 75 % av alla fordon inom kommunen ska drivas med förnybara bränslen till år 2030.

Sänkt renhållningstaxa från
1 januari 2014

Från och med 1 januari 2014 sänks renhållningstaxan med 5 %. För de hushåll som sorterar sitt matavfall sänks även den fasta avgiften med 50 % mot nuvarande taxa. En genomsnittlig familj i enbostadshus i Värmdö har sophämtning cirka 30 gånger per år och får med den nya taxan sin renhållningskostnad halverad till drygt 1500 kronor/år.

Matavfallsinsamlingen påbörjades under 2012 och är frivillig. Totalt 995 hushåll i kommunen har anslutit sig, vilket motsvarar 7 % av de erbjudna hushållen. Den förändrade taxan förväntas öka intresset för matavfallsinsamling i Värmdö och bidra till att kommunen når det regionalt uppsatta målet för matavfallsinsamling.

För mer information kontakta

Monica Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande Stellan Folkesson, Kommundirektör  

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar