Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 juli 2015

Fokus på Värmdös vatten och avlopp

En av Sveriges största utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp pågår i Värmdö. Dessutom inventeras alla enskilda avlopp. Det här är kommunens största miljösatsning.

I Värmdö pågår nu en av Sveriges största utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden är kommunens största miljösatsning och är en förutsättning för en långsiktig samhällsutveckling i kommunen, både för att kunna genomföra förtätning av befintlig bebyggelse och för att utöka andelen byggrätter.

I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 finns ett tjugotal prioriterade förändringsområden. Dessa områden har redan en hög grad av permanentboende och stort behov av kommunalt vatten och avlopp.

För närvarande går kommunen också igenom alla enskilda avloppsanläggningar för att kontrollera att de uppfyller kommunens reningskrav.

Miljöarbete för kommande generationer

Inventeringen av enskilda avlopp i kommunen görs för att säkerställa att de uppfyller dagens miljökrav. I förlängningen handlar det också om att skydda dricksvattenbrunnar, kommande generationers möjlighet att nyttja naturresurser och att ha en sund havsmiljö.

60–70 procent av alla enskilda avlopp i Värmdö är undermåliga och uppfyller inte reningskraven. I inventeringsplanen som kommunstyrelsen antagit finns som mål att alla 15 000 enskilda avlopp ska vara kontrollerade år 2020.

Av de 15 000 enskilda avloppen återstår cirka 8000 kvar att inventera, uteslutet de avlopp som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet under de kommande åren.

När kommer vi till dig?

Inventeringen består av bland annat enkätutskick, granskning av arkivhandlingar och kontakt med fastighetsägarna, samt själva bedömningen av förhållandena på platsen. Slutligen skickas en inspektionsrapport ut till fastighetens ägare. Inventeringen är förenad med en avgift.

Som fastighetsägare kommer du få ett brev hemskickat när det är dags för inventering i ditt område. Det finns ingen turordninglista över vilket område som ska inventeras då det är beroende av det kommunala VA-nätets utbyggningstakt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens VA-rådgivning.

Hör mer i Sveriges Radios inslag om enskilda avlopp på Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar