Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

18 augusti 2015

Föreläsning om hälsa och funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning behöver fler mötesplatser och verktyg för att göra sin röst hörd. Detta har Värmdö kommun arbetat med inom projektet hälsa, självbestämmande och inkludering. Välkommen på föreläsning 9 september!

I projektet hälsa, självbestämmande och inkludering har åtta kommuner träffats för att hitta på aktiviteter med unga med funktionsnedsättning. Värmdö har haft en tjejgrupp som har fått delta i aktiviteter om hälsa och demokrati.

Enligt Jenny Danielsson, chef för fritidsgårdarna i Värmdö, är samhället inte särskilt bra anpassat för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ryms inom autismspektrat (t.ex, ADD/ADHD, talsvårigheter, inlärningssvårigheter, autism).

– Det finns bra verksamheter, men de är väldigt riktade. Att aldrig ”blanda” personer med och utan funktionsnedsättning kan leda till utanförskap och lägre tolerans för olikheter, säger hon.

Inkludering och nytt förbund

Ett av målen är därför en ökad så kallad inkludering. I Värmdö drivs fritidsgården Tomtebo där ungdomar med och utan funktionsnedsättningar delar fritidsgård.

Även ett nytt förbund för barn och unga med funktionsvariationer har bildats där målet är en ökad delaktighet, tillgänglighet och självständighet.

Föreläsning Jens Ineland

Den 9 september kommer forskaren Jens Ineland till Värmdösalen och föreläser om utvecklingsstörning, hälsa och välfärdsfrågor. Föreläsningen visar på hur olika uppfattningar om hälsa påverkar  människors liv i skola, fritid och arbete.

- Det finns ett växande intresse i Sverige för frågor om hälsa och levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning, säger Jens Ineland.

Plats: Värmdösalen

Tid: 9 september kl. 9-12

OSA: senast 1 september till jenny.danielsson@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information