Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 december 2013

Företagslots visar företagare vägen

Man med kaffekopp

För att förenkla för dig som företagare erbjuder Värmdö kommun tjänsten företagslots. Här får du som företagare en direktväg in i kommunen.

- Meningen med företagslots är att företagaren ska kunna få hjälp med sitt ärende på en gång utan att behöva kontakta flera olika kontor, säger Cissi Grape på näringslivskontoret.

Cissi Grape tillägger att detta gäller främst vid mer komplicerade ärenden som berör flera olika ansvarsområden, till exempel vid utbyggnad, förfrågan kring kommunal mark, etablering, miljöärenden och tillstånd. Enklare ärenden slussas direkt till rätt handläggare.

Så här fungerar Värmdö kommuns företagslots

Företagslotsen samordnar internt de olika ärenden som inkommit och förmedlar information mellan de berörda kontoren för att underlätta handläggningen. I Värmdö kommun har Näringslivskontoret och Cissi Grape, huvudansvaret för tjänsten företagslots, det är till henne du som företagare kan vända dig med frågor (se kontaktuppgifter nedan).

- Vi som ingår i företagslotsgruppen är näringslivskontoret, bygg- och miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret och socialkontoret.

Företagslotsgruppen träffas en gång per månad och kan även sammankalla till spontana möten. Ibland kan övriga kommunala representanter bjudas in om så behövs. Vi har fortsatt kontakt med företaget som har lämnat in ärendet för att se hur det fortskrider, säger Cissi Grape.

Kontakta Värmdö kommuns företagslots

Skicka in ditt ärende till Företagslotsen via e-post på adressen cissi.grape@varmdo.se, eller ring 08-570 474 30.

Mer information om företagslots

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar