Nyheter

Tyck till

01 december 2015

Försäljningen av Värmdöbostäder klar

Nu är försäljningen av 49 % av aktierna i Värmdöbostäder till Rikshem klar. Beslutet om affären togs i kommunfullmäktige den 30 september i år, och idag den 1 december tillträdde den nya delägaren.

Vid en extra bolagsstämma utsågs en ny styrelse som består av tre ledamöter och två suppleanter från vardera ägare. Värmdö kommun har ordförande- och 1:e vice ordförandeposterna, och Rikshem har 2:e viceordförandeposten.

Moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (som äger de resterande 51% av aktierna) och Rikshem har också kommit överens om ett avtal om hur det nya samägandet ska skötas.

I affären ingår bland annat att Rikshem bygger 500 hyres- och bostadsrätter i kommunen.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information