Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

27 mars 2014

Förslag om bygglovsbefriade åtgärder

Regeringen föreslår i en ny proposition att flera förändringar införs i plan-och bygglagen från och med den 2 juli 2014. Tills dess gäller dagens krav på bygglov för dessa åtgärder.

Förslagen innebär att man utan bygglov ska kunna bygga ett mindre bostadshus på 25 kvm, utföra en mindre tillbyggnad på 15 kvm, förse en befintlig byggnad med två takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Det kommer dock att krävas en anmälan till bygg- och miljökontoret. Arbetet får inte påbörjas utan att du först fått startbesked från bygg- och miljökontoret.

Läs mer om förslaget på regeringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar