Nyheter

Tyck till

23 januari 2014

Första spadtaget i Fabriksområdet

Bild: Stefan Denell

Första spadtagen har tagits för det som ska bli 1400 nya bostäder i centrala Gustavsberg. Den stora äran fick barnen från Kalle Flygares förskola.

Tillsammans med bostäder tillkommer en förskola och ett parkstråk skapas som binder samman området med Gustavsbergs centrum. Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att få en ny användning och bli en del av den nya bebyggelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson, (M), höll ett invigningstal och berättade mer om de planer som finns för området.

Läs mer om Fabriksområdet och övriga byggprojekt som ingår i Gustavsbergsprojektet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument