Nyheter

Tyck till

15 september 2015

Fråga Värmdös politiker

Ställ en fråga och få svaret vid kommunfullmäktiges möte
onsdagen den 30 september. Skicka in senast 24 september.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 30 september kl. 18.00-18.30. kommer att inledas med en frågestund. Inför denna är du välkommen att skicka in skriftliga frågor
om kommunens verksamheter till någon eller några
av Värmdös politiker.

Skicka in din fråga till oss

Skicka in din fråga senast den 24 september. För att få frågan besvarad måste du själv närvara vid sammanträdet i Värmdösalen, Kommunhuset i Skogsbo, Gustavsberg. Du kan endast få en fråga besvarad.

Skicka din fråga till varmdo.kommun@varmdo.se eller till:

Värmdö kommun
Kommunfullmäktige
134 81 Gustavsberg.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar