Nyheter

Tyck till

28 augusti 2014

Från kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund och tidigare bordlagda ärenden var i fokus på onsdagens kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktigemötes den 27 augusti inleddes med allmänhetens frågestund. De frågor som besvarades handlade om hur Värmdös politiker agerar för att allmänheten ska känna till de politiska beslut som tas samt inställningen till ett ökat medborgarinflytande över politiska beslut.

I övrigt så behandlades motioner kring bland annat den nya bussterminalen i Slussen, planer för ett naturreservat och Kvarnbergsskolans renovering.

Allmänhetens frågestund

Nästa tillfälle för allmänheten att ställa frågor till Värmdös politiker blir i mars 2015. Du kan endast få en fråga besvarad och för att få frågan besvarad måste du själv närvara vid sammanträdet. Information om datum och hur du skickar in din fråga kommer längre fram.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar