Nyheter

Tyck till

02 februari 2015

Genomlysning av Värmdös äldreomsorg

Genomlysningen visar på behov av en tydligare organisation, bättre uppföljning av ekonomi samt verksamhetsutveckling.

En genomlysning har gjorts av den kommunala äldreomsorgen inom Värmdö kommun. Resultatet visar bland annat på ett behov av en tydligare organisation, uppföljning av ekonomi och verksamhetsutveckling samt system för att mäta kvalitet.

- Undersökningen visar på en rad förbättringsområden och jag ser möjligheter i det här. Medarbetarna i verksamheten kan ofta påvisa direkta förslag på förbättringsåtgärder och nu är det upp till oss att se hur vi kan ta till vara de här förslagen, säger Maria Larsson Ajne, sektorchef omsorg och välfärd. 

Medarbetare på två särskilda boenden och två hemtjänstområden har intervjuats. Utgångspunkten för arbetet har varit frågeställningar kring hur tydligheten upplevs avseende styrning och ledning, vilket stöd som finns från centralt håll samt kostnads- och resursinriktade frågor.

Kvalitetsvård i livets slutskede

Värmdö kommun har ett högre snitt än både Stockholms län och riket gällande vad kommunens äldre tycker om sin hemtjänst.Undersökningen har genomförts av Socialstyrelsen och omfattar samtliga hemtjänstutförare i kommunen.

Kommunen är också en av de bästa kommunerna i Stockholm på vård i livets slutskede. Samtliga 290 kommuner i landet har undersökts av Svenska palliativregistret.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar