Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 september 2013

Gustavsbergs centrum - självförsörjande på energi?

Värmdö kommun och konsultföretaget Sweco AB redovisade resultatet från förstudien "Från iskyla till sommarvärme" den 26 september. Om framtidens centrumområde kan bli självförsörjande på energi är en av de saker som diskuterades.

Syftet med studien har varit att utreda förutsättningarna för att införa ett storskaligt bergvärmesystem i idrottsparken som kan ta vara på spill- och överskottsvärme, främst från bandyplanen, och använda för att värma upp idrottsverksamheter och framtida bostäder i området.

Projektet har varit en del av detaljplanearbetet för idrottsparken och centrum och Gustavsbergsprojektet kommer att kort redogöra för hur arbetet med planerna går framåt.

Värmdö kommun har fått stöd från Delegationen för hållbara städer för att genomföra studien.

Intresseanmälan kan göras senast 25 september till: tove.sandstrom@varmdo.se

Mer om projektet finns att läsa på: www.varmdo.se/gustavsberg


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument