Nyheter

Tyck till

07 oktober 2015

Gustavsbergs Konsthall Årets Formbärare 2015

Svensk Form har utsett Gustavsbergs Konsthall till Årets Formbärare 2015. Utmärkelsen delas ut till 13 olika regionala formbärare. Konsthallen tilldelas priset i region Stockholm.

Gustavsbergs Konshall tilldelas priset med motiveringenUtställningar med spännande materialmöten och gestaltning i framkant. Skol- och programverksamhet som alltid är relevant och lockande. Fri entré – suveränt! En lysande mötesplats och arena för keramik och konsthantverk i Stockholmsregionen som borde uppmärksammas mer. Svensk Form Stockholm utser Gustavsbergs konsthall till Formbärare 2015.

- Utmärkelsen är ett mycket hedrande kvitto på att vi bedriver en bra verksamhet som är värdefull och intressant för hela Stockholmsregionen, säger Maj Sandell, chef för Gustavsbergs Konsthall.

En utmärkelse för utvecklingsarbete inom form

Formbärare är personer, organisationer eller företag som på olika sätt spelar en stor roll för utvecklingen av form- och designområdet i sin region. Utmärkelse innehavs under ett år och under det året kommer Svensk Form att marknadsföra formbäraren.

Regeringsuppdrag för att främja svensk design

Svensk Form är en ideell medlemsförening med uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. De arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet. 2015 är det tredje gången som Svensk Form utnämner Årets Formbärare.

Kontakt och information

För mer information, kontakta Maj Sandell, Gustavsbergs Konsthall, tfn 070-168 01 23  eller e-post maj.sandell@varmdo.se

Mer info om Årets Formbärare, kontakta Svensk Form, Emma Olofsson, tfn 0723-23 31 48, e-post emma.olofsson@svenskform.se

Läs mer på om Årets Formbärare 2015länk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar