Nyheter

Tyck till

18 juni 2014

Hållbart boende i naturnära områden

Hållbart boende, ny belysning och förändrad taxa för slamtömning är några av de punkter som beslutades på kommunfullmäktige under onsdagskvällen.

Ekonomiskt och miljömässigt hållbar belysning

Ett nytt program för bättre belysning i Värmdö och centrala Gustavsberg ska förbättra nuvarande miljöer och tydliggöra viktiga byggnader och landmärken i kommunen. Målsättningen är att öka tryggheten för medborgarna och att skapa en långsiktigt hållbar belysning ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Hållbart boende i naturnära miljö

Ett långsiktigt hållbart boende med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt tillgång till naturmark och strandområde. Det är ambitionen i detaljplanearbetet för Torsby 1:342 Drakudden. Området kommer att kopplas till kommunens VA-nät och på så sätt kommer inte miljön att belastas med enskilda avlopp.

Detaljplanen ligger till grund för det exploateringsavtal Värmdö kommun upprättat med markägaren Torsby Havsvik AB och ska möjliggöra ett medvetet boende med hänsyn till miljön.

Reviderad taxa för slangdragning vid slamtömning

Förändrade villkor från Arbetsmiljöverket när det gäller de dragning av slangar för slamtömning, gör att en tilläggsavgift per meter slang införs vid långa draglängder. Det har sen tidigare också beslutat att kommunen kommer att ge möjlighet till återköp av slang för slamtömning till de fastighetsägare som önskar de. Information om hur återköpet ska gå till kommer att gå ut till berörda fastighetsägare under vecka 26.

Läs mer om slamtömning här

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige i augusti

Allmänhetens frågestund kommer att genomföras vid kommunfullmäktiges möten i augusti 2014 och i mars 2015. Frågestunden innebär att allmänheten kan skicka in en fråga var skriftligt och få den besvarad på fullmäktigemötet.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar