Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

02 april 2015

Hårdare vatten än beräknat för Djurö och Stavsnäs

Merparten av vattnet som går ut till Djurö och Stavsnäs kommer från Ingaröverket. Det innebär att vattnet är hårdare än den nivå vi tidigare informerat om.

Värmdö kommun producerar själva hälften av det dricksvatten som distribueras till hushållen med kommunalt vatten. Resterande delar kommer från Stockholm Vatten. I november/december släpptes vattnet på från Värmdölandet med syftet att Stockholmsvattnet skulle stå för huvuddelen av vattentillförseln till Djurö och Stavsnäs. I motsats till vad vi informerat om tidigare så kommer huvuddelen av vattnet från Ingarö vattenverk.

Vad är det för skillnad?

Vattnet från Ingaröverket har en hårdhetsgrad på ca 10 dH i jämförelse med vattnet från Stockholm som ligger på cirka 4,5 dH. Det innebär en högre grad av kalcium och magnesium.

Är det farligt?

Nej, det är av hälsoskäl inte farligt, forskning har faktiskt visat på motsatsen. Den högre kalkhalten innebär dock att teknisk utrustning som vattenkokare, kaffebryggare och diskmaskin måste avkalkas regelbundet. Det krävs också en något högre dos tvättmedel än normalt. 

Bra att känna till

Kvaliteten på vårt dricksvatten är god och klarar Livsmedelsverkets krav med marginal. Beroende på var du bor i kommunen ser vattnets innehåll och hårdhetsgrad olika ut eftersom det kommer från olika vattenverk.

Läs mer om vart just ditt vatten kommer ifrån

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar