Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

27 mars 2015

Hbtq-certifiering av kulturverksamheter

Värmdö bibliotek och ungkulturhuset Gurraberg ska Hbtq-certifieras av RFSL. Syftet är att höja medvetandet och synliggöra normer samt säkerställa att alla besökare ska bemötas likvärdigt.

I april påbörjar Värmdö bibliotek och ungkulturhuset Gurraberg ett samarbete med målet att hbtq-certifieras av RFSL. Hbtq-certifiering, som står för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer, handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Att genomföra en certifiering innebär att personalen i verksamheterna tillsammans ska utbildas i hbtq-frågor och normkritik för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett likvärdigt bemötande av besökare utifrån ett hbtq-perspektiv.

- Miljöer där våra unga vistas ska fördomsfria och stöttande. Jag ser det som en bred kompetenshöjning som ger ringar på vattnet i det allmänna bemötandet, samtidigt som verksamheterna synliggör sin värdegrund, säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Likvärdigt bemötande

Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska alla besökare bemötas likvärdigt. Även om RFSL:s utbildning fokuserar på heteronormer berörs även andra normer i samhället, såsom vithetsnormer, funktionsnormer, religionsnormer och åldersnormer.

- Genom att arbeta med normkritik vill vi synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Normer skapar idéer om vilka som är ”normala” eller ”onormala” och får negativa konsekvenser i form av kränkningar och diskriminering, säger Ann-Helen Johansson, chef för Värmdö bibliotek och ungkulturhuset Gurraberg.

Öppen och inkluderande miljö

Unga hbtq-personer är idag mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre, enligt Ungdomsstyrelsens statistik.

- Vi vill bedriva ett aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande miljö och även skaffa verktyg för att bemöta mobbing och utanförskap, säger Nanna Lundqvist, kulturproducent på ungkulturhuset Gurraberg.

Processen fram till att certifieringen är klar tar ca 6-8 månader. Certifikatet är giltigt i tre år och därefter görs ett förstärkt uppföljande för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.

För mer information, kontakta:

Ann-Helen Johansson, verksamhetschef, tfn 08-570 482 26, ann-helen.johansson@varmdo.se

Sofia Larsson, Värmdö bibliotek, tfn 08-570 474 39, sofia.larsson@varmdo.se

Nanna Lundqvist, Ungkulturhuset Gurraberg, tfn 08-570 474 58, nanna.lundqvist@varmdo.se


Läs mer om unga hbtq-personers hälsalänk till annan webbplats

Läs mer om RFSLlänk till annan webbplats


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information