Nyheter

Tyck till

04 november 2014

Hemmesta sjöäng visar att naturvård lönar sig

I slutet av maj i år invigdes kommunens naturprojekt Hemmesta sjöäng. Redan ett halvår senare visar en rapport att våtmarken sannolikt kommer att generera värden på upp mot 20 miljoner kronor per år.

Det är flerdubbelt mer än vad det kostade att restaurera våtmarken. Projektet har totalt haft en budget på 4 miljoner kronor och har finansierats av Värmdö kommun, Länsstyrelsen, Världsnaturfonden WWF och Trafikverket.

Enligt rapporten, som är beställd av kommunen och WWF, kan det ekonomiska värdet 20 miljoner kronor per år uppnås först inom några år då våtmarken ”mognat”. Det är en stor siffra men fullt realistisk, menar kommunekolog Ann Hagström.

Både antalet fågel- och fiskarter har ökat och den gång- och cykelväg som tidigare ständigt översvämmades har inte behövt byggas om. Projektet har varit så lyckat att det blivit känt långt utanför Värmdö.

– Det mest glädjande är att det rör sig mycket mer människor i området än tidigare, både Värmdöbor och besökare från Stockholmsregionen. Intresset för guidningar och kurser är enormt mycket större än tidigare år, berättar hon.

Under 2012 startade arbetet med ”Hemmesta Sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa”. Redan i våras kunde ekologerna se tydliga positiva resultat i form av nya fisk- och fågelarter, och anade att Hemmesta Sjöäng skulle generera mer än vad den kostat att restaurera.

Ekosystemtjänster beskriver den nytta vi människor har av ett ekosystem eller djur och växter. För Hemmesta sjöäng har beräkningar gjorts på bland annat biologisk mångfald, rekreation, fiskproduktion, häckningsplats för fågel, vattenrening, produktion av biomassa och medialt värde.

För att få ett ekonomiskt värde på dessa ”ekosystemtjänster” används etablerade metoder. Hur de fungerar och hur de använts vid Hemmesta sjöäng beskrivs i detalj i rapporten Värdering av ekosystemtjänster, Hemmesta sjöäng, som du hittar i högerspalten här bredvid.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar