Nyheter

Tyck till

05 juni 2014

Hur kan vi stoppa våld i hemmet?

Man står bakom kvinna

Torsdagen den 12 juni bjuder kommunen in alla intresserade till ett informationsmöte på kommunhuset. Temat är hur vi alla kan hjälpas åt för att stoppa våldet i hemmen.

ATV Nacka (Alternativ till våld), kommunens samverkanspartner, kommer informera om hur de arbetar med våld och om vilken hjälp de kan ge. De talar även om hur förövare kan fås att ta ansvar och sluta använda våld mot sina närstående.

Tid och plats: Torsdag 12 juni kl. 17.30 – 18.30 i Värmdösalen, Kommunhuset Skogsbo i Gustavsberg.

Om du vill ställa frågor i förväg, eller få mer information, skicka e-post till anita.stenfors@varmdo.se

Mer om Alternativ till våld (ATV)

ATV finns till för dig som…

  • har svårt att hantera ilska och aggressioner
  • utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  • själv har varit utsatt för våld eller hot av någon närstående

ATV är en del av Familjeverksamheten i Nacka. Verksamheten är kostnadsfri. 

Telefon: 08-718 76 32

E-post: atv@nacka.se

Stöd och insatser genom Värmdö kommun

Kommunen erbjuder stöd och insatser både för de som är utsatta för våld i nära relation och för de som utövar våld. Med nära relation menas att offer och förövare har en relation till varandra så som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn. Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker den andre, får den andre att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill.

Läs mer om vilket stöd kommunen ger

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar