Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 januari 2016

Information om pågående skötselåtgärder i Ösbyträsk

Skogssällskapet i Värmdö håller tillsammans med Värmdö kommun på med skötselåtgärder i Ösbyträsk naturreservat under januari och februrari.

Åtgärder kommer att göras i brynzonerna som är markerade med blått i kartbilden. Vi kommer främst ta bort granar som skymmer och skuggar stora ekar, andra grövre lövträd och en del gamla tallar. Gallringen gör att träden ska kunna utvecklas bättre när konkurrensen från ungträd minskar och de får mer solljus.

Under perioden för åtgärden bör ett ordetligt avstånd hållas till arbetande maskiner. Skördaren har till exempel ett skyddsavstånd på 70 meter på grund av eventuellt kedjebrott och fällning av långa träd.

Riset efter gallringen kommer att ligga kvar inom reservatet ungefär ett år för att torka upp. Sen flisas det och körs till värmeverk. Stockarna tas om hand snabbare, men under den period som de ligger travade är det viktigt att inte klättra i högarna. Det finns risk att de kan komma i rullning då.

För mer information

Sven-Olof Eliasson, 0176-55499, Skogsförvaltare, Skogssällskapet
Viveca Jansson, 08-570 481 67, Kommunekolog, Värmdö kommun

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument