Nyheter

Tyck till

20 januari 2017

Information om renovering på Gustavsgården

Gustavsgården är ett av fyra särskilda boenden för äldre i Värmdö och ligger centralt i Gustavsberg. Nu i januari har renovering påbörjats i delar av Gustavsgården. 10 boende har därför flyttat ut till tillfälliga bostäder i anslutning till Gustavsgården.

Varför renovering?

Arbetsmiljöverket har vid en tidigare inspektion identifierat ett antal brister beträffande tillgänglighet i delar av de boendes lägenheter. Med detta menas att badrum och sovalkover, i vissa lägenheter, inte har det utrymme som uppfyller arbetsmiljöverkets krav. Bristerna berör endast Hus C som inrymmer 41 lägenheter.

 

Hur länge ska renoveringen pågå?

Renoveringen kommer att ske parallellt med pågående verksamhet och beroende på olika lägenhetstyper är behovet av renovering varierande från lägenhet till lägenhet. Under renoveringsarbetet har 10 boende flyttat ut i tillfälliga bostäder på gräsytan mitt emot Gustavsgården.

Renoveringsarbetet beräknas vara slutfört i oktober 2017.

Varför tillfälligt boende i anslutning till Gustavsgården?

Prioriteringen har varit att de boende ska kunna behålla kontinuitet i vård och omsorg med sin ordinarie personal, och att de ska kunna delta som vanligt i verksamheten och de dagliga aktiviteterna på Gustavsgården. Även kontakten med anhöriga i närområdet kan fortsätta som vanligt. För att lösa detta har därför tillfälliga bostäder ordnats i anslutning till Gustavsgården. Ett alternativ är att söka platser utanför kommunen.

Hur länge ska de äldre bo i tillfälliga bostäder utanför Gustavsgården?

Planen är att de ska kunna flytta tillbaka in på Gustavsgården i maj, när första etappen av renoveringen är avslutad.


Hur säkerställs de äldres säkerhet i de tillfälliga bostäderna?

En egen personalstyrka är stationerad vid de tillfälliga bostäderna och personaltätheten på hela boendet har höjts. Självfallet fungerar trygghetslarm etc som vanligt.

Stämmer det att vissa av de boende har haft väldigt varmt/kallt i sina lägenheter?

Vi hade problem med värme/kyla de första dygnen efter flytten till de tillfälliga bostäderna. För att säkerställa att allt fungerar som det ska har en elektriker övernattat flera nätter och vi har även en personal på plats under hela natten. Alla tekniska problem ska nu vara åtgärdade.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument