Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 januari 2017

Uppdaterad information om renovering på Gustavsgården

Här följer ett antal förtydliganden kring den pågående renoveringen på Gustavsgården. Boendet har totalt 101 lägenheter och renoveringen syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö för personal och en säkrare omvårdnad för de boende.

Varför renovering?

Arbetsmiljöverket har vid en tidigare inspektion identifierat ett antal brister beträffande tillgänglighet i delar av de boendes lägenheter. Med detta menas att badrum och sovalkover, i vissa lägenheter, inte har det utrymme som uppfyller arbetsmiljöverkets krav. Enligt Arbetsmiljöverkets beslut måste renoveringen genomföras nu. Bristerna berör endast Hus C som inrymmer 41 lägenheter. Renoveringen innebär en bättre arbetsmiljö för personal och inte minst en säkrare omvårdnad för de boende.


Varför evakuering?

Arbetet i de berörda lägenheterna är så omfattande att det inte är möjligt att bo kvar under tiden. Även intilliggande bostäder behöver utrymmas.


Hur länge ska renoveringen pågå?

Renoveringen kommer att ske parallellt med pågående verksamhet och beroende på olika lägenhetstyper är behovet av renovering varierande från lägenhet till lägenhet. Under renoveringsarbetet har några boende flyttat ut i tillfälliga bostäder på gräsytan mitt emot Gustavsgården.
Renoveringen genomförs i etapper och hela renoveringsarbetet beräknas vara slutfört i oktober 2017.
 

Hur många boende är berörda av tillfälliga bostäder i anslutning till Gustavsgården?

För närvarande bor det 8 äldre i de tillfälliga bostäderna. Målet är att ytterligare minska antalet boende på sikt.

Hur ser de tillfälliga bostäderna ut?

De tillfälliga bostäderna är ca 18 kvm med två fönster, egen dusch, toalett samt ventilation. Lägenheten uppfyller även tillgänglighetskrav. De boende har fått välja vad de velat ta med sig. I anslutning till dem finns gemensam lokal för de boende, samt också lokal för personal och utrustning. 

Hur har den tillfälliga boendelösningen presenterats för de berörda?

Det har sedan i höstats informerats vid större möten och individuella samtal. Några dagar innan flytten erbjöds de berörda att besöka lägenheterna, för att bekanta sig med utformningen och ställa frågor.

Varför har de äldre inte erbjudits andra boendealternativ?

Prioriteringen har varit att de boende ska kunna behålla kontinuitet i vård och omsorg med sin ordinarie personal, och att de ska kunna delta som vanligt i verksamheten och de dagliga aktiviteterna på Gustavsgården. Även kontakten med anhöriga i närområdet kan fortsätta som vanligt. För att lösa detta har därför tillfälliga bostäder ordnats i anslutning till Gustavsgården, tillfälliga boendelösningar sker även inne på Gustavsgården. Samtliga berörda har även, vid individuella samtal, tillfrågats om de önskar plats på annat särskilt boende i avvaktan på att återinflyttning på Gustavsgården kan ske.


Varför kan de berörda inte bo på exempelvis hotell?

Personer med behov av vård och omsorg i den omfattning som ges vid särskilt boende kan inte flyttas till hotell. På hotell kan inte dessa insatser ges. Boende på hotell är därför inte aktuellt för den som behöver vård- och omsorgsinsatser i särskilt boende.

 

Hur länge ska de äldre bo i tillfälliga bostäder utanför Gustavsgården?

Planen är att de berörda ska kunna flytta tillbaka in på Gustavsgården i maj, när första etappen av renoveringen är avslutad. Vi strävar efter att återflytt ska kunna ske så snart som möjligt och ser över om det finns förutsättningar till en kortare evakueringstid.

 

Hur säkerställs de äldres säkerhet i de tillfälliga bostäderna?

En egen personalstyrka är stationerad vid de tillfälliga bostäderna och personaltätheten på hela boendet har höjts. Självfallet fungerar trygghetslarm etc som vanligt.

Kommer de berörda få reducerad hyra eller kompenseras på annat sätt?

Vid Vård- och omsorgsnämndens möte 24 januari, togs beslutet att de berörda får fri kost och hyra, samt retroaktiv ersättning från och med att de flyttade ut till de tillfälliga bostäderna.

 

Stämmer det att vissa av de boende har haft väldigt varmt/kallt i sina lägenheter?

Vi hade problem med värme/kyla de första dygnen efter flytten till de tillfälliga bostäderna. För att säkerställa att allt fungerar som det ska har en elektriker övernattat flera nätter och vi har även en personal på plats under hela natten. Alla tekniska problem ska nu vara åtgärdade.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar