Nyheter

Tyck till

20 december 2013

Information till fastighetsägare
med enskilt avlopp

Arbetsmiljöverket har återtagit sin tidigare information om att fastighetsägare måste köpa slang för att få sina enskilda avloppsanläggningar tömda.

Den tidigare informationen från Arbetsmiljöverket har från många kommuner uppfattats som ett krav och har fått till följd att entreprenörer och kommuner uppmanat kunder att installera sugledning eller mobil slang för att förbättra arbetsmiljön. Genom ny information under hösten 2013 har Arbetsmiljöverket uppmärksammat branschen om att detta inte är ett krav utan ska ses som rekommendationer.

Arbetsmiljöverket medger även att de tidigare gått ut med felaktig information till kommunerna. Ansvaret att lösa arbetsmiljöproblemen bör istället ligga på den som är anlitad av kommunen för att samla in slammet.

Vad händer nu?

Arbetsmiljökraven om att långa slangdragningar inte får ske kvarstår, det har inte skett någon förändring av lagstiftningen. En utredning om hur det ska lösas pågår. Under tiden utförs tömningar som vanligt.

Regler från Arbetsmiljöverket med åtgärder är för att förbättra arbetsmiljön hos våra entreprenörer som utför slamhämtningen.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar