Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

03 november 2014

Kommunen byter inkassobolag

Under november-december byter Värmdö kommun inkassobolag för hantering av obetalda fakturor till Visma Collectors AB.

Avtalet innebär att kommunen, precis som tidigare, endast handlägger utskick av faktura och betalningspåminnelse. De ärenden som därefter fortfarande är obetalda överlämnas till Visma för fortsatt handläggning.

Frågor om betalning, anstånd och avbetalningsplaner gällande inkassoärenden besvaras av Visma. Kontaktuppgifter framgår av inkassokravet.

Frågor rörande betalning av fakturor som inte överförts till inkassobolaget besvaras som tidigare av Värmdö kommun. Se kontaktuppgifter på fakturan.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument