Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

01 september 2015

Kommunen övertar ansvaret för viss hemsjukvård

Från och med den 1 oktober 2015 kommer kommunen ta över ansvaret för viss hemsjukvård. Det kan direkt beröra kommunalt anställda sjuksköterskor, undersköterskor och personal som arbetar inom primärvårdsrehabilitering, t.ex. arbetsterapeuter.

Övertagandet innebär att kommunen tar över ansvaret för den basala hemsjukvården i bostad med särskild service och i daglig verksamhet.

Landstinget kommer även fortsättningsvis att ansvara för läkarinsatser för målgruppen, oavsett var de utförs.

Medborgare som hellre vill få hälso- och sjukvårdsinsatsen inom husläkarverksamhet och/eller primärvårdsrehabilitering har fortfarande rätt att välja det som alternativ istället.

Kommunal personal som berörs

Kommunal personal som berörs direkt av förändringen är sjuksköterskor, undersköterskor och personal som arbetar inom primärvårdsrehabilitering, t.ex. arbetsterapeuter.

Mer information

Om du vill veta mer om kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser kan du kontakta Maria Stokstad, som är projektledare för övertagandet.

Maria Stockstad
Telefon: 08-570 475 95
maria.stokstad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar