Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

20 november 2013

Kommunledningen
i oljekrisövning

Kommunledningen övade på oljekrisscenario

Hur ska kommunen agera om två fartyg skulle kollidera utanför Sandön och följden blir ett stort oljeutsläpp? Nyligen genomförde delar av ledningsgruppen en krisövning för att förbereda sig på en oljekris.

Scenariot för ledningen var alltså: hur hanterar vi konsekvenserna av ett oljeutsläpp då vädret är dåligt med hård vind, och då området är känsligt ur miljösynpunkt? Som ett stöd genom övningen fanns kommunens ordinarie krisledningsplan, parallellt med en ny oljeskyddsplan.

Övningen ingick som en del i EU-projektet Archoil där Värmdö kommun deltagit tillsammans med Norrtälje, Österåker och Vaxholms kommuner.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar