Nyheter

Tyck till

01 september 2015

Konstnär i Värmdö? Sök ateljéstöd!

Senast 1 oktober 2015 vill vi ha in din ansökan till Värmdö kommuns årliga ateljéstöd för konstnärer.

Ateljéstödet kan sökas av dig som är skriven och verksam i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Ett treårigt stöd

Stödet söks utifrån ett antal kriterier. Varje ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunninga inom relevanta konstområden samt medarbetare från Värmö kommuns kulturenhet.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år för högst 40 konstnärligt yrkesverksamma personer.

Läs mer och ansök senast 1 oktober

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar