Nyheter

Tyck till

23 januari 2015

Låna, laga och återanvänd

För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Avfall Sverige tillsammans med flera kommuner en märkning, Miljönär - för alla som lagar, lånar och återanvänder. Genom hållbar konsumtion sparas både pengar och miljö.

Märkningen Miljönär har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation. Genom att livstiden på de varor vi använder förlängs minskar mängden avfall.  Därmed sparas mycket pengar, både för privatpersoner och ur ett större, samhällsekonomiskt perspektiv.

Värmdö kommun medverkar


Miljönär-märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som redan görs. Skomakare, cykelreparatörer, skräddare, secondhand och vintage är bara några exempel på verksamheter som kan märkas med Miljönär-dekalen.

Värmdö kommun är medlem i Avfall Sverige och samverkar  i projektet Miljönär.

- Det här är ett steg på vägen i Värmdö kommuns vision om att utveckla en hållbar avfallshantering. Vi ska underlätta för medborgarna att minska mängden avfall och farligheten i avfallet samt möjliggöra återanvändning, återvinning och energiutvinning av avfallet, säger Erland Thordarson, gruppchef, Va- och renhållningsenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen, Värmdö kommun.

På webplatsen miljönär.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan verksamheter i kommunen som arbetar med att laga, låna och/eller återanvända ansöka om att få Miljönär- märkningen samt få tips och idéer. Villkoren är att verksamheten arbetar med att laga, låna och/eller återanvända.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar