Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 september 2014

Ljus ekonomisk framtid för Värmdö

Värmdös ekonomi är tillfredställande och resultatet högre än snittet i Stockholms län. Det visar den finansiella profil som Kommunforskning i Västsverige (KFi) tar fram för kommunerna i Stockholmsregionen.

Den senaste rapporten avser 2013. Den finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som återfinns i kommunens årsredovisning och som beskriver utvecklingen över tiden.

Profilen fokuserar på två delar, dels hur kommunerna i regionen förhåller sig finansiellt till varandra och dels Värmdös egen utveckling. Profilen är relativ, vilket innebär att kommunen måste röra sig i annorlunda riktning är genomsnittet för att förändra sin finansiella profil.

God ekonomisk utveckling

Värmdö kommuns ekonomiska utveckling har varit god under de senaste åren. Mellan 2011 och 2013 har kommunens resultat förbättrats markant till en betydligt högre nivå än genomsnittet i Stockholms län.

- Vi har jobbat intensivt för att Värmdös ekonomiska plattform ska vara fortsatt stabil. Jag ser med glädje tillbaka på våra två mandatperioder och det finansiella resultat vi redovisar, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens investeringar har finansierats i allt större utsträckning med egna medel. Även soliditeten har förbättrats men ligger fortfarande under länsgenomsnittet. Och trots att Värmdö har sänkt skatten de senaste åren ligger skattesatsen nästan en krona över länssnittet.

- Det är mycket roligt att vårt långsiktiga arbete med att trygga och förbättra Värmdö kommuns ekonomi uppmärksammas även externt. En god ekonomi är grunden för att göra förbättringar inom exempelvis skolan, säger Anders Bergman (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ekonomisk talesperson.

Rapporten i sin helhet

Slutsatsen av rapporten är bland annat att Värmdö har en tillfredsställande ekonomi, och förutsatt att resultatnivån kan bibehållas eller utvecklas ytterligare så ser framtiden ljus ut för kommunen.

Du kan läsa rapporten i sin helhet via dokument i höger spalt.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information